Thang nhôm hòa phát, thang gấp hòa phát chính hãng

Thang nhôm Hòa Phát là sản phẩm thang nhôm được làm bằng khung thép sơn tính điện, mặt bậc thang làm bằng tôn tấp ốp các bậc làm bằng nhựa cao cấp

Lưu ý: Thang nhôm của tập đoàn Hòa Phát trên mỗi sản phẩm đều có gắn logo của tập đoàn Hòa Phát

Thang gấp hòa phát 4 bậc T4B
Thang gấp hòa phát 4 bậc T4B
Thang gấp T4B là loại thang gấp 4 bậc khung thép sơn đen, mặt bậc bằng tôn, tấm ốp bậc bằng nhựa.
not rated 870.000 ₫ Thêm vào giỏ
Thang gấp hòa phát 5 bậc T5B
Thang gấp hòa phát 5 bậc T5B
Thang gấp T5B là loại thang gấp 5 bậc khung thép sơn đen, mặt bậc bằng tôn, tấm ốp bậc bằng nhựa
not rated 970.000 ₫ Thêm vào giỏ
Thang gấp hòa phát 6 bậc T6B
Thang gấp hòa phát 6 bậc T6B
Thang gấp T6B là loại thang gấp 6 bậc khung thép sơn đen, mặt bậc bằng tôn, tấm ốp bậc bằng nhựa.
not rated 1.070.000 ₫ Thêm vào giỏ